BWK: Eiken-berkenbos (qb)

BWK-codes: qb

Eiken-berkenbossen op droge, voedselarme en zure zand- en zandleemgronden worden weergegeven met de eenheid qb. Zomereik en ruwe berk zijn de dominante boomsoorten. De onderetage vertoont een grote variatie. Zo kan ze bijzonder ijl zijn of net een dichte ondergroei hebben, gekenmerkt door de aanwezigheid van pijpenstrootje, bochtige smele of een dichte moslaag. Elders is er veel opslag van berk en zijn ook sporkehout en wilde lijsterbes veel voorkomende soorten.