Natuurtype: Dennen-Eikenbos met Pontische rododendron

Deze derivaatgemeenschap is een door de inplanting en/of verwildering van Pontische rododendron verarmde vorm van de zuurminnende bostypes (vooral Dennen-Eikenbos, maar ook Eiken-Beukenbos). Door het massale voorkomen van Pontische rododendron is de soortenrijkdom van struik- en kruidlaag sterk gereduceerd: het gemiddeld aantal kruidachtige soorten per proefvlak bedraagt slechts de helft van het gemiddeld aantal voor de Dennen-Eikenbossen. Naast Rododendron komen enkel Braam en Zomereik in meer dan de helft van de opnamen voor.