Grove den

Pinus sylvestris

Beschrijving: 

Grove den kan je herkennen aan zijn oranjebruine schors, deze zie je meestal bovenaan op de stam. De naalden staan per twee en zijn ongeveer 5 cm lang.  Grove den is een van onze weinige inheemse naaldbomen. De andere twee inheemse naaldsoorten Jeneverbes en Taxus zijn eerder struiken. Grove den kennen we vooral van de droge arme zandgronden in de Kempen omdat hij daar veel is aangeplant. Maar deze soort kan op veel meer bodems groeien en ook veel natter staan. Op deze standplaatsen verliest hij echter de concurrentie tegen loofbomen. Van nature zou Grove den veel minder voorkomen dan nu.

Habitat: 

Grove den, een lichtboom, werd vooral aangeplant op de armste zandgronden, maar in feite kan de soort op sterk uiteenlopende standplaatsen gedijen, zelfs op plekken met een hoge grondwaterstand. Op de armste gronden kan de soort zich het makkelijkst verspreiden (vliegdennen), op de rijkere gronden wordt ze gewoonlijk weggeconcurreerd.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.