Sommige bladsoorten blijven heel de winter en ook nog daarna in het bos liggen andere vindt je na een aantal weken nog nauwelijks terug. De snelheid waarmee bladeren afbereken verschilt dus sterk van soort tot soort. De meeste kruidachtige hebben bladeren die snel verteren, maar bij een aantal boomsoorten is dit niet het geval. Voorbeelden van bomen met traag verterende bladeren zijn Beuk, Amerikaanse eik, Zomereik en Wintereik. Voorbeelden van soorten met snelverterende bladeren zijn Gewone es, Zomerlinde en Winterlinde.