Graslandfase: Raaigrasland, fase 0

Beschrijving: 

Fase 0 is te herkennen aan een uniforme glanzende groene kleur over heel het perceel. Engels raaigras neemt meer dan 50% van de grasmat in. De weinige kruiden komen voor op kleine open plekken en het zijn zeer algemene soorten zoals Straatgras en Vogelmuur. Haarden of "eilanden" van kruiden ontbreken.

productie hoog houden

Gangbaar gebruik: 

Ruwvoederwinning vanaf eind april. In toenemende mate is er zomervoedering op stal, waardoor er geen of zeer weinig begrazing meer is. Voorjaarsbeweiding met gemiddeld 5 GVE/ha.

Beheer: 

Door 2 tot 3 keer per jaar te hooien en niet meer te bemesten gaan we van fase 0 naar fase 1. Mei en september zijn de tijdstippen als men 2 keer maait. Mei, juli en begin oktober als men drie maal maait. Bij goed beheer zal de dominantie van Engels raaigras verdwijnen, Ruw beemdgras wordt dan dominant. Eens in fase 1 verschijnen andere grassoorten en mogelijks ook kruiden die voorkomen in haarden.