Knolsteenbreek

Saxifraga granulata

Habitat: 

Knolsteenbreek is een karakteristieke soort van glanshavergraslanden op vochtige standplaatsen. Echt natte standplaatsen zijn minder geschikt. De soort bereikt de hoogste dichtheden op zwaardere bodems (leem en klei), maar doet het ook nog goed op lichtere (zandige) bodems. Hooilandbeheer, eventueel gecombineerd met nabegrazing, levert hoge dichtheden op, maar ook jaarrondbegrazing wordt goed verdragen. De soort reageert ongunstig op de moderne intensieve landbouw (hoge bemestingsdoses en/of dicotylenbestrijdingsmiddelen).