Scherpe boterbloem

Ranunculus acris

Habitat: 

Scherpe boterbloem is een plant van vochtige, matig tot zeer voedselrijke graslanden. In weiland profiteert ze van het feit dat de meeste grazers haar mijden. Ook in gemaaide graslanden, vooral wegbermen, is het vaak een aspectbepalende plant. Bemesting wordt vrij goed verdragen, maar herbicidengebruik wordt de soort sneller fataal dan de Kruipende boterbloem of Behaarde boterbloem.