Krulzuring

Rumex crispus

Habitat: 

De kruising krul x ridderzuring is de meest voorkomende kruising binnen het geslacht rumex. Die wordt bermzuring (R. x pratensis) genoemd en volgt het verspreidingspatroon van haar, beide talrijk voorkomende oudersoorten. Deze hybride wordt niet verder behandeld. Krulzuring is een soort van vochtige, voedselrijke milieus, die voor haar kieming aangewezen is op open plekken. Daardoor is ze vooral te vinden op gestoorde bodems, zoals gescheurde graslanden, wegbermen of braakliggende terreinen.