Engels raaigras

Lolium perenne

Beschrijving: 

Engels raaigras is een lage tot middelhoge, overblijvende zomerbloeier met gladde stengels, zonder wortelstokken of uitlopers. De basis van de plant is gewoonlijk felrood van kleur. De bladschijf is breed en heeft een glanzend groene kleur (plastiekachtig uitzicht). Engels raaigras is een hoogst productief en door het vee bijzonder gewaardeerd, maar ook tamelijk veeleisend gewas.

Beheer: 

Ingezaaide grasakkers met een dominantie van Raaigras zijn zeer productieve (door de bemesting) maar ook soortenarme graslanden. We spreken van een fase 0 grasland. Door 2 tot 3 keer te maaien per jaar en de bemesting te stoppen kan je deze graslanden omvormen naar de soortenrijkere fases 3 of 4.

Habitat: 

Mede dankzij zijn stevige aren verdraagt Engels raaigras zeer veel betreding en groeit dan als tredplant samen met bijvoorbeeld Straatgras. Het groeit vaak in een strook net langs de wegverharding of op de middenstrook van onverharde wegen. In gemaaide delen van wegbermen zonder veel betreding komt het veel minder voor. Verder vinden we het vooral samen met Veldbeemdgras, Ruw beemdgras en ook Beemdkamgras. Engels raaigras groeit goed op voedselrijke, vochthoudende tot matig droge bodem, vooral op klei. Maar door sterke bemesting en andere maatregelen is de moderne landbouw erin geslaagd om deze plant op heel wat bodemsituaties te laten domineren. Langdurige overstroming, blijvend natte grond, strenge vorst en beschaduwing werken in het nadeel van deze soort.