Kruldistel

Carduus crispus

Habitat: 

Kruldistel groeit op voedselrijke, vochthoudende maar niet natte standplaatsen op lichtrijke plaatsen. De soort komt opvallend veel voor in ruigten of ruige graslanden langs rivieren en kanalen. In Zuid-Limburg is ze veel minder aan die standplaatsen gebonden.