Kleefkruid

Galium aparine

Habitat: 

Kleefkruid groeit in allerlei ruigten, zomen en bossen op vochtige, zeer voedselrijke bodems. Het meest uitbundig groeit de soort op enigszins verstoorde en uitgesproken voedselrijke plaatsen zoals kapvlakten, de ondergroei van populierenaanplantingen en struwelen en bosranden langs akkers.