Natuurtype: Essen-Elzenbos met Grote brandnetel

Deze rompgemeenschap omvat voornamelijk recente populierenaanplantingen. Soms zijn ook Gewone es, Zomereik, Gewone esdoorn of Zwarte els aanwezig. In de struiklaag is Gewone vlier het meest voorkomend. In de kruidlaag worden slechts weinig bossoorten aangetroffen. Het bostype wordt gedomineerd door zeer algemene stikstofminnende en ruderale soorten: Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Gewone berenklauw, Gewone smeerwortel, Gewone hennepnetel, … . Het is het minst soortenrijke type van de Essen-Elzenbossen.