BWK: Populierenbestand (lhi, lhb, lsi, lsb, lsh)

BWK-codes: lhb lhi lsb lsh lsi

Onder de eenheden lhi, lhb, lsi, lsb en lsh worden allerlei populierenbestanden begrepen. Dit kan zowel om recente, nieuwe aanplanten als om populierenbestanden in bestaand bos gaan.