Gele morgenster

Tragopogon pratensis

Habitat: 

In de Belgische flora worden drie ondersoorten onderscheiden: de algemene subsp. pratensis en de zeldzamere subsp. minor. Op één plaats is ook subsp. orientalis gevonden. De verspreiding van de ondersoorten is weinig bekend. Gele morgenster is een soort van licht ruderale graslanden op droge tot vochtige, matig voedselrijke, iets kalkhoudende tot kalkrijke bodems. Subsp. minor wordt in de Nederlandse literatuur (SCHAMINÉE et al. 1996) beschouwd als kenmerkend voor bepaalde types droog duingrasland, maar in Vlaanderen komt de soort ook in glanshaverhooiland in de Polders frequent voor. De ecologische voorkeur van de ondersoort verdient echter nader onderzoek.