Boerenwormkruid

Tanacetum vulgare

Habitat: 

Boerenwormkruid is een soort van min of meer ruige vegetaties op matig tot zeer voedselrijke, vochtige bodems. De soort komt frequent voor in weg- en kanaalbermen, op rivierdijken evenals op terreinen die al meerdere jaren braak liggen. De soort is bestand tegen grote schommelingen in het vochtgehalte van de bodem.