Weidekervel-torkruid

Oenanthe silaifolia

Habitat: 

Lange tijd is weidekervel-torkruid verward met varkenskerveltorkruid. Na een systematische studie van de schermbloemigen in België werd duidelijk dat veel historisch herbariummateriaal van weidekervel-torkruid verkeerd als varkenskerveltorkruid was geïnterpreteerd (FABRI 1991, FABRI 1993). Weidekervel-torkruid groeit in alluviale hooilanden op eerder vochtige, zware gronden. Door de vroege maaidata toegepast in de moderne landbouw kan de soort niet in bloei en vrucht komen. Haar aanwezigheid is vermoedelijk mede om die reden heel erg lang over het hoofd gezien. Uit de periode 1939-1971 stamt slechts één waarneming voo heel België. Pas in 1977 werd weidekervel-torkruid, na een lange periode zonder waarnemingen, bij toeval herontdekt in een stukje perceel dat niet gemaaid was (Vanhecke 1979). Door de systematische verkenning van de waterrijke biotopen in de Polders, in het bijzonder door gericht zoeken, heeft het areaal in de IJzerbroeken nadien vorm gekregen.