Gewone vogelmelk

Ornithogalum umbellatum

Habitat: 

Ooit was het een akkeronkruid, maar dat is grotendeels verleden tijd, hoewel de plant het hier en daar nog wel in akkerranden en aangrenzende wegbermen uithoudt. Het meest verwant met die biotoop zijn misschien nog de talrijke kerkhofvindplaatsen. Momenteel is gewone vogelmelk vooral een graslandsoort. Behalve in graasweiden, komt ze ook regelmatig in wegbermen en op dijken voor. Verder wordt de plant aangetroffen in de mantelzoom van (vooral duin)bosjes. Verwante groeiplaatsen zijn de stinsenmilieus van kasteelparken en kasteelbossen. De plant staat vooral op droge tot vochtige, kalkhoudende bodems, maar niet op zeeklei.