Zevenblad

Aegopodium podagraria

Beschrijving: 

Deze plant is herkenbaar aan zijn typisch blad. Hij staat op zeer voedselrijke plekken en kan domineren.

Beheer: 

Indien men de hoeveelheid Zevenblad wil verminderen voert men een verschralingdbeheer van maaien en afvoeren. In tuinen waar deze plant een probleem is kan men kiezen voor Zevenblad zeer frequent af te maaien (gazonbeheer) ofwel het aanplanten van andere grotere dominante planten boven Zevenblad.

Habitat: 

Zevenblad komt van nature voor in relatief vochtige bossen op zeer voedselrijke plaatsen, zoals beekdalen en onderaan hellingen. In het moderne cultuurlandschap heeft het allerlei nieuwe geschikte groeiplaatsen gevonden: min of meer beschaduwde wegbermen, uitgesmeerde bagger uit sloten in het landbouwlandschap enz. In het stedelijke landschap is zevenblad een lastig onkruid in tuinen en parken.