Ubiquisten

Niet kieskeurig

Definitie: 

Ubiquisten zijn dieren of planten die geen bijzondere eisen stellen aan hun leefomgeving en die dus op veel plaatsen voorkomen.