Speerdistel

Cirsium vulgare

Habitat: 

Speerdistel is een ruigtesoort die op zeer voedselrijke, vochtige en vaak verstoorde bodems groeit.