Veldsalie

Salvia pratensis

Veldsalie is een middelhoge voorzomerbloeier die soms nog een tweede bloei heeft in de nazomer. De plant heeft een krachtige wortelstok waar meerdere forse rozetbladeren aan ontspruiten, met daarnaast bloeistengels met paarse bloemen en enkele stengelbladeren. Het is een inheemse plantensoort van ondermeer rivierbegeleidende graslanden waar ze bij voorkeur kiemt op molshopen. De bloemen worden volop bezocht door bijtjes en hommels.