Heermoes

Equisetum arvense

Habitat: 

Heermoes groeit in vochtige tot droge, matig tot zeer voedselrijke pioniersvegetaties en ruigten. De soort vormt lange ondergrondse uitlopers die gemakkelijk breken. Bij bodemverstoring (ploegen, wieden enz.) kan elk fragment tot een nieuwe kloon uitgroeíen. Bovendien kunnen de lichte sporen met de wind zeer gemakkelijk nieuwe pioniersterreinen veroveren. Het talrijkst is heermoes op door de mens gestoorde plaatsen zoals in moestuinen, plantsoenen, hakvruchtakkers, omgewoelde voedselrijke wegbermen enz.