Natuurstreefbeeld: Rietland met Echte heemst, Moeraslathyrus en,of Moerasmelkdistel (6430_mr)

Dit natuurstreefbeeld ontstaat op voedselrijke plekken waar weinig of geen afvoer van plantenmateriaal door beweiding of maaien plaats vindt. Riet en rietgras domineren en ook Heemst is steeds aanwezig. Kensoorten zijn o.a. Harig wilgenroosje, Moeraslathyrus, Moerasmelkdistel en Echt lepelblad.
Dit streefbeeld is een subtype van het natura2000-type Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen (6430)