Moeraslathyrus

Lathyrus palustris

Habitat: 

Moeraslathyrus is een soort van voedselrijke rietmoerassen. Op de huidige vindplaatsen gaat het steeds om relatief verruigde rietgordels met veel haagwinde en grote brandnetel.