Selderij

Apium graveolens

Habitat: 

De bekendste kweekvariëteiten van selderij zijn cv. dulce (bleekselderij) en de cv. rapaceum (knolselderij). Vondsten in het binnenland betreffen meestal verwilderde vormen van die geteelde cultivars in de omgeving van tuinen of op stortplaatsen en dergelijke meer. Selderij is in ons land een typische soort van min of meer zilte poldermilieus (vochtige tot natte graslanden en wegbermen, slootbermen), maar ook van (vroegere) vochtige duinovergangen en schorachtige standplaatsen. Ze groeit vooral op zware gronden.