Natuurstreefbeeld: Zilte plassen (rbbah)

Zilte plassen hebben verschillende verschijningsvormen, maar ze hebben gemeen dat minstens er een verhoogde zoutconcentratie is, tenminste een deel van het vegetatieseizoen

Dit kunnen zowel zilte plassen, poelen, kreken als poldersloten zijn (maar geen smalle zilte greppels in weilanden). Deze wateren zijn soortenarm en worden gekenmerkt door planten die hogere zoutconcentraties kunnen verdragen zoals Zulte, kweldergrassen, Melkkruid, Zilt torkruid, Heen, Zilte schijnspurrie, Gerande schijnspurrie, Zilte rus, Zeerus, zeekraalsoorten, Zilte zegge, Moeras- en Schorrenzoutgras.

Waterplanten typisch voor deze rbb zijn: Zilte waterranonkel, Ruppia spp., Chara baltica en Chara canaescens.