Veelwortelig kroos

Spirodela polyrhiza

Habitat: 

Veelwortelig kroos groeit drijvend op het wateroppervlak van sloten, vaarten, poelen enz., vaak samen met andere kroossoorten of soms sterk dominerend. De soort komt voor in zoet, stilstaand of zeer zwak stromend, ionen- en voedserijk, neutraal tot licht alkalisch, hard water waarin bicorbonaat- en chloride-ionen domineren, in combinatie met een min of meer organische (modder)bodem.