Bultkroos

Lemna gibba

Habitat: 

Bultkroos is een gemakkelijk herkenbare kroossoort indien ze goed ontwikkeld is, maar soms is de plant moeilijk te onderscheiden van klein kroos. Er bestaan immers platte vormen die alleen of samen met de dikke vormen voorkomen (zie onder meer DE LANGE & SEGAL 1968 en DE LANGE 1972). Onder de kroossoorten is het de meest veeleisende wat betreft voedselrijkdom: bultkroos komt alleen voor in voedselrijke wateren en kan als beste onder de kroossoorten hypertrofie en meer algemeen hoge concentraties aan zouten verdragen (het is de kroossoort die het best brak water tolereert). Bultkroos vind je in allerlei stilstaande tot zwakstromende wateren, zoals poelen, tijdelijke plassen en sloten.