Grote kroosvaren

Azolla filiculoides

Habitat: 

In vorige edities van de Belgische en Nederlandse flora’s wordt ook uitgesleuteld naar kleine kroosvaren (A. mexicana C. Presl, als A. caroliniana auct. non Willd.). Die soort is echter nooit met zekerheid in België waargenomen (zie VANHECKE 1976, SOTIAUX 1979 en DELVOSALLE et al. 1988). Grote kroosvaren groeit in stilstaand of zeer zwak stromend, (zeer) voedselrijk, ionenrijk, hard, neutraal tot licht alkalisch, zoet tot redelijk brak water met hoge bicarbonaatgehalten, vaak in combinatie met carbonaatrijke, zeer organische bodems. Dat biotoopprofiel is karakteristiek voor vele wateren in de Polders.