Krozen en kroosvarens

Kroosgroep

Beschrijving: 

De kroosgroep omvat kleine, los drijvende waterplanten. Individuele kroosplantjes bestaan doorgaans uit 1 of meer drijvende blaadjes met een gering aantal wortels. Azolla (kroosvaren) bestaat uit grotere plantjes met korte stengeltjes en dicht op elkaar geplaatste, overlappende blaadjes. De soort vormt dichte volumineuze, kroezige matten op het wateroppervlak. De vermeerdering gebeurt hoofdzakelijk door opsplitsing , bij kroosvarens ook door sporen; de bloeiwijze van eendekrozen is zeer klein en onopvallend. Hierdoor kan het aantal sterk toenemen, zodat snel grote delen van het wateroppervlak kunnen worden bedekt. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar: Herkenning van de vier in België voorkomende drijvende Lemna-soorten en de fiche van het vroeg waarschuwingssysteem voor exoten .

Beheer: 

Door de kleine afmetingen en grote aantallen individuen is meestal hooguit symptomatische bestrijding mogelijk. Verschillende methoden kunnen worden aangewend voor het ruimen van een kroosdek. Afscheppen (machinaal of handmatig) verdient de voorkeur, indien mogelijk gecombineerd met het voldoende lang droog leggen van de waterbodem. Ook waterpeilverhoging en doorgedreven beschaduwing kunnen in combinatie met afscheppen bijdragen tot het verminderen van de kroosgroei. Er bestaat geen methode die op alle locaties toegepast kan worden. Het lijkt er eerder op dat iedere locatie maatwerk en een eigen aanpak vereist. Voor grote kroosvaren is biologische bestrijding met de Azollasnuitkever een goede optie, dat is een kwestie van wachten.
Volledige verwijdering is meestal slechts mogelijk mits beduidende verbetering van de water- (en waterbodem)kwaliteit.

Habitat: 

stilstaand of langzaam stromend, min of meer voedselrijk tot zeer voedselrijk water