Herkenning van de vier in België voorkomende drijvende Lemna-soorten

In deze publicatie wordt uitgelegd hoe je de moeilijk van elkaar te onderscheiden kroossoorten Lemna gibba, Lemna minor, Lemna turinifera en Lemna minuta kan onderscheiden.