Dwergkroos

Lemna minuta

Habitat: 

Dwergkroos wordt in Vlaanderen gevonden in stilstaand tot traag stromend, voedselrijk water. De habitatpreferentie vertoont daarmee grote gelijkenissen met die van haar inheemse verwanten kleine kroos en bultkroos. Dwergkroos kan net zoals andere kroossoorten soms dikke, nagenoeg monospecifieke matten vormen.