Grof hoornblad

Ceratophyllum demersum

Habitat: 

Grof hoornblad is een algemene, vaak dominerende soort van allerlei stilstaande tot zwak stromende wateren. De soort verkiest ongeveer neutraal tot licht alkalisch, voedselrijk, ionen- rijk, hard (bicarbonaatrijk), zoet tot oligohalien (zwak brak), stilstaand tot zwak stromend water. Ze komt voor op allerlei bodemtypes, maar is vooral dominant op zuurstofarme, sterk organische slibbodems. Ze staat in allerlei poelen en plassen, in sloten en waterlopen. De soort wordt vaak dominant in niet of onregelmatig geruimde waterlopen.