Wortelloos kroos

Wolffia arrhiza

Wortelloos kroos is de kleinste in Europa voorkomende vaatplant. De soort plant zich vegetatief voort. De plantjes zijn 0,5-1,5 mm groot en lijken bolvormige schijfjes. Een schijfje is een bladachtige stengel zonder bladeren noch worteltjes. Het plantje is in Vlaanderen zeldzaam en komt voor in ondiep, zoet, voedselrijk, stilstaand water.