Gewoon kweldergras

Puccinellia maritima

Habitat: 

Vooral buitendijks is gewoon kweldergras aanwezig in al dan niet beweide, lagere en hogere schorren. Binnendijks is de soort aan te treffen in min of meer stabiele overgangsvegetaties tussen zilt water en beweid grasland. Het is de meest halofiele van de inheemse kweldergrassen.