Zilte rus

Juncus gerardii

Habitat: 

Zilte rus is grotendeels vergelijkbaar met platte rus voor wat betreft de positionering in de gradiënt tussen droog en nat. Beide soorten verschillen ecologisch vooral door de affiniteit van zilte rus met (zwak tot sterk) brakke mi-lieus. Oudere pollen, die boven de lokale vegetaties uittorenen, kunnen een stabiel element vormen in een voor het overige sterk dynamisch milieu. Vaak is zilte rus vegetatievormend en speelt de soort een belangrijke rol in de zilte schorrenvegetaties en contactzones tussen de combinaties nat-zilt en droog-zoet onder beweide omstandigheden.