Natuurtype: Verbond van Engels gras

Het Verbond van Engels gras is een vegetatietype waarvan de meeste vertegenwoordigers buitendijks voorkomen. Eén associatie, gekenmerkt door Zilte rus, is echter ook zeer relevant voor binnendijkse zilte graslanden, hoewel zeer vaak, door het proces van ontzilting, in een overgangssituatie met vegetaties van het Zilverschoonverbond. Begrazing is essentieel om de binnendijkse vertegenwoordiger in stand te houden. Zilte rus-vlekken zijn visueel de duidelijkste indicatoren van zilte vegetaties in de polders. De donkergroene kleur verraadt al van op afstand hun aanwezigheid. Het pollen-trapgaten-reliëf van de zilte rus-vegetaties is ook bij uitstek het broedbiotoop van Tureluur.