Melkkruid

Glaux maritima

Habitat: 

Melkkruid is grondwaterafhankelijk, maar gevoelig voor overstroming. De soort komt voor in zilte weilanden, langs kreekoevers en slootbermen. Verder komt ze ook voor in hoge schorrenvegetaties en grazige, moerassige duin-schorovergangen. Bij verzoeting houdt melkkruid lang stand en daarom is dat een goede indicator voor grazige, fijnkorrelige, stabiele, vaak beweide overgangssituaties tussen zout-nat en zoetdroog. Melkkruid groeit vaak samen met soorten als zilte rus, waterpunge, zilverschoon en zeldzamer ook met zilte zegge, dunstaart enz.