Knopbies

Schoenus nigricans

Habitat: 

Knopbies is een typische soort van kalkmoerassen en natte duinpannen. In duinpannen kiemt ze op open zandige plekken waar het grondwater op het moment van de kieming net ter hoogte van het maaiveld staat. Eens knopbies tot stevige pollen begint uit te groeien kan ze lang overleven, zelfs onder ongunstige omstandigheden zoals verdroging. Individuele planten van knopbies kunnen 50-70 cm hoge bulten vormen die in de vegetatie voor bijkomende variatie in het reliëf zorgen.