Moeraswespenorchis

Epipactis palustris

Habitat: 

Moeraswespenorchis groeit in grazige vegetaties op natte, duinpannen optreedt, komt ze optimaal tot ontwikkeling in voedselarme en kalkrijke bodems. In de duinen groeit de soort duinpannen met een ouderdom van 15-25 jaar (BOSSUYT 8. in natte duinpannen.Alhoewelze ook sporadisch in zeerionge HERMY 2003), |n het binnenland groeit moeraswespenorchis in kalkmoerassen. Soms wordt ze gevonden in zure venen waar enige kalkrijke kwel optreedt. Op natte opgespoten terreinen die een tiental jaren oud zijn, zoals in de Antwerpse haven en recenter ook in de Gentse kanaalzone, kan moeraswespenorchis grote populaties vormen.