Duinrus

Juncus anceps

Habitat: 

Duinrus is een pionier van duinpannen en strandvlakten. De soort groeit op voedselarme, basische en soms brakke bodems. Alhoewel duinrus een winterse overstroming met zout water kan verdragen, is de soort toch afhankelijk van een toevoer van zoet water. In Nederland groeit duinrus vooral in de grenszones tussen duinen en strandvlakten, en in jonge duinpannen.