Vleeskleurige orchis

Dactylorhiza incarnata

Habitat: 

Vleeskleurige orchis verkiest een ietwat kalkhoudende en mineraalrijke, voedselarme, vochtige bodem. De soort staat in vochtige weilanden, duinvalleien, rietlanden en verlande moerassen. Ze zoekt steeds de natste plekken in de vegetatie op. Qua lichtbehoefte vertoont ze een voorkeur voor halfschaduw, maar ze groeit ook in het volle zonlicht.