Rietorchis

Dactylorhiza praetermissa

Habitat: 

Rietorchis is een van de meest heterogene soorten uit de groep van de brede orchís, waarvan ze trouwens nog steeds als ondersoort beschouwd wordt door andere flora-auteurs, ln België is de soort voor het eerst vermeld in 1929 (HOUZEAU DE LEHAIE 1929). Nog oudere waarnemingen van rietorchis zijn mogelijk als brede orchís op naam gebracht. Het determineren van herbaríummateriaal is helaas niet altijd mogelijk. Rietorchis gedraagt zich onder geschikte omstandigheden invasief: de soort kan op korte tijd uit het niets verschijnen en grote populaties opbouwen. Daarom is ze te beschouwen als een van de meest 'ruderale` soorten onder de inheemse orchideeën. Ze houdt van plaatsen met wat verstoring en een hoog kolonísatiepotentieel (schaars begroeide of kale plekken in het vegetatiedek) en vormt daarom een gemakkelijk te beheren soort in nieuwe natuurterreinen. Rietorchis heeft een voorkeur voor kalkhoudende tot kalkrijke bodems. De soort kan een beperkte mate van overstroming (vooral tijdens de wintermaanden) verdragen. Ze groeit in periodiek overstroom de duinpannen en andere grazige terreinen aan de kust (zoals braakliggende terreinen), opgespoten terreinen, wegkanten, kanaalbermen, kreekoevers, begraasd ofgemaaid rietland enz.