Zilte zegge

Carex distans

Habitat: 

Zilte zegge is een soort van enigszins 'gestoorde' situaties in overgangsmilieus tussen nat en droog, zoet en zout of zand en klei. Ze komt vaak voor op kalkhoudende tot kalkrijke en/of zilte milieus: langs paden en sloten in zilt weiland, in begraasd grasland, hooiland, zeggenmoeras, verlaten kleigroeven, duinschorreovergangen, duinpannen, hoge schorren, alkalisch laagveen, veenmoeras e.d.