BWK: Soortenrijk permanent cultuurgrasland met zilte elementen (hpr(*)+da, hp(*)+da, overige h +da)

BWK-codes: hp(*)+da hpr(*)+da overige h +da

Zilte graslanden worden doorgaans gekarteerd als een complex van een graslandtype met da of k(da) omdat er dezelfde indicatieve soorten als in zilte schorren (da) voorkomen. Vaak zijn het graslanden met veel sloten en/of microreliëf (hpr, hpr*), maar de zilte soorten kunnen ook aanwezig zijn in soortenarm of soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp, hp*) of andere graslandtypen (h.).