Gerande schijnspurrie

Spergularia media

Habitat: 

Gerande schijnspurrie kent twee vormen van zaad (gevleugeld en ongevleugeld), die samen op eenzelfde plant of op aparte planten kunnen worden geproduceerd . Gerande schijnspurrie is minder vaak binnendijks te vinden dan zilte schijnspurrie, maar de soort is beter bestand tegen hoge zoutconcentraties. Het is een doorlevende plant van slikken en schorren. In mindere mate komt de soort binnendijks ook voor op open, drassige plekken in sterk zilte weilanden. Vruchtdozen met alleen gevleugelde zaden zouden meer voorkomen in dichte vegetaties en vruchtdozen met alleen ongevleugelde zaden zouden frequenter zijn in open vegetaties. Dat zou te maken kunnen hebben met het bestaan van verschillende dispersiestrategieën (TELENIUS 1992).