Schorren

Gebieden die overstromen bij springtij

Definitie: 

Net als slikken, zijn schorren gebieden onder invloed van de getijdenwerking. Schorren worden echter enkel overstroomd bij springtij (wanneer de waterstand hoger is dan bij gewoon vloed, op het moment dat zon en maan in elkaars verlengde staan). Dit verschijnsel doet zich twee keer per maand voor.