Slikken

Land onder invloed van getijdenwerking

Definitie: 

Slikken zijn gebieden die onder invloed staan van getijdenwerking. Ze overstromen bij iedere vloed en vallen droog bij eb. Die dynamiek zorgt ervoor dat zich slechts een spaarzame vegetatie kan vestigen. Slikken die bij vloed volledig omgeven zijn door water en een soort eilanden vormen, worden ook wel platen genoemd. In Noord-Nederland worden slikken ook wel eens wadden genoemd, vandaar de benaming 'Waddenzee'. Slikken en platen zijn de twee vormen van intergetijdengebieden.