Standplaats

Groeiomstandigheden

Definitie: 

De standplaats - ook wel groeiplaats - is het geheel van groeifactoren die bepalen hoe het ecosysteem er kan uitzien op een bepaalde plaats: de bodem, het klimaat, de waterhuishouding, de helling, de hoogteligging en alle biologische invloeden van buiten.