Microklimaat

Lokale bijzondere klimaatsomstandigheden

Definitie: 

Het microklimaat is het klimaat vlak boven het aardoppervlak. Het heeft een heel eigen karakter als gevolg van lokale omstandigheden. Voorbeelden zijn verschillen tussen noord- en zuidhellingen en het microklimaat in bossen.